top of page

Avvirkning av energivirke

BioDrift utfører klipping/avvirkning og utkjøring av heltre og GROT fra følgende arealer:

  • Skogsbilveger

  • Jordekanter

  • Beiter, kulturlandskap etc.

  • Tomterydding / vegetasjonsrydding

  • GROT fra sluttavvirkningsdrifter

 

 

Virket/flisa omsettes i samarbeid med utvalgte biobrenselselskaper. Alternativt kan grunneier beholde virket til eget flisfyringsanlegg, hvor vi da utfører alle tjenestene fra avvirkning/klipping til flishogging etter at virket har tørket. Ved å ta hånd om hele kjeden sikkerstiller vi en høy virkesrenhet og brenselkvalitet, som gir en høy driftssikkerhet i fyringsanlegget.

 

I maskinparken har vi gravemaskin med klippeaggregat og krattfres, hogstmaskin med flertrehåndtering og lassbærer for å kunne løse alle typer oppdrag innen energivirkeavvirkning.

bottom of page