OM BIODRIFT AS

Visjon: Høy kvalitet og kompetanse innen biobrenselentrepriser

 

 

BioDrift AS er et entreprenørselskap som utfører tjenester innen biobrenselhåndtering.

 

Virksomheten omfatter flishogging og komplette logistikkløsninger for forsyning av skogsbrensel. BioDrift ble etablert i 2009, og fusjonerte med Ryantech Energy AS i 2013.

 

BioDrifts målsetting er å være en foregangsbedrift og pionér innen flishoggingsentrepriser og skogsbrensellogistikk, samt innenfor nye teknologiske løsninger for biobrenselhåndtering.

 

Med selskapets kompetanse og erfaring innen området, kombinert med fleksible maskiner, tilbyr BioDrift kostnadseffektive tjenester og løsninger for både eksisterende og nye oppdragsgivere.

 

BioDrift utfører oppdrag for over 300 oppdragsgivere i Norge og Sverige.

Årlig flishogger vi ca. 400-500 000 lm3.

 

Selskapets base er i Røykenvik på Hadeland.