Green Heat AS er etablert med formål om å levere grønn varme basert på bioenergi. Green Heat eier varmeanleggene og drifter disse for kunde. Kunde betaler kun for medgått forbruk. Kontakt oss for mer informasjon.

Om Green Heat AS