Prosjekter

Vi har erfaring fra ulike typer varmeanlegg prosjekter.  
Ask gods: I samarbeid med BioLand og Lars Raaum bygde vi hele røranlegget på Ask gods. Tilsammen bygde vi alt fra tørkekrets, konvektorer i hus og fyrrom.
Kolvereid, Bioenergi Ytre Namdal
 
Vi bygde hele røranlegget for BioLand i Kolvereid. Dette er relativt stort anlegg, med ni påkoblingspunkter, hvorav mesteparten er kommunale bygg, og en estimert leveranse 2 200 000kWh årlig. 
 
 
Hernes Institutt
 

I samarbeid med BioLand har vi bygd røropplegget i fyrsentralen på Hernes Institutt. Det er Oplandske bioenergi som eier anlegget.

Gravlimoen
 
Høsten 2013 bygde vi ut Gravlimoen gård. Vi har montert konvektorer i to hus, og koplet opp eksisterende anlegg med radioterer, samtidig som vi bygde fyrrommet. Anlegget ble bygget i samarbeid med Bioland. Anlegget klart for påkobling av korntørker.