Om Biorør AS

Biorør er et lite familieeid rørselskap som utelukkende ønsker å jobbe med varmeanlegg. Biorør AS ble stiftet sommeren 2013. Vi hadde da jobbet med flere varmeanlegg med våre selvstendige firmaer før. Biorør ønsker å posisjonere oss og vokse innenfor varmemarkedet, da i hovedsak basert på varmeanlegg innenfor fornybar energi.  
Helge Evensen
Daglig leder

Helge Evensen siden 1985 vært daglig leder innefor grafisk industri og senere graveentreprenørfirma. I 2013 etablerte han sammen med Håvard Evensen, Biorør AS. 

Håvard Evensen

Faglig leder

 

Håvard har jobbet som industrirørlegger på Raufossindustripark i 10 år. Senere etablerte han eget firma Rørlegger Håvard Evensen. I 2013 etablerte han i samarbeid med Helge Evensen Biorør AS.